Úvodní slovo

Rakouské kulturní fórum v Praze přijalo s velkou radostí nabídku města Slaný prezentovat kulturní bohatství Rakouska v tomto krásném městě. V žádném případě (i přes náš název) neomezujeme své působení jen na hlavní město, ale neustále vyhledáváme možnosti spolupráce s regiony. Město Slaný je s Rakouskem spojeno nejen hospodářsky, ale i jako celá Česká republika sdílí s ním společné dějiny, kulturní dědictví a mnohé niterné vlastnosti, kterými se oba národy vyznačují.

Doufám tedy, že Dny rakouské kultury ve Slaném prohloubí vzájemné poznání a zároveň povedou k ještě většímu vzájemnému respektu. Vedoucím představitelům města Slaný děkuji za jejich kooperativního ducha, který prodchl dobu společných příprav a spolu s nimi se těším na mnohé umělecké zážitky.

Mag. Walter Persché
kulturní rada Rakouského velvyslanectví
a ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze

na začátek stránky

Po pěti letech si festival představování vždy jedné z národních kultur světa vydobyl nezaměnitelné místo v harmonogramu kulturních akcí Královského města Slaného. Čím dál tím častěji je tento festival v centru pozornosti občanů celého regionu. Právem. Jeho návštěvníci totiž mohou v ucelené podobě zhlédnout a vyposlechnout množství koncertů, cestopisných přednášek, obrazových a fotografických výstav, divadelních či filmových představení z dané země, ochutnat různé gurmánské speciality…

V 6. ročníku festivalu nás čekají Dny rakouské kultury. Tedy kultury, která nám je místně i historicky velice blízká. Koneckonců ještě relativně nedávno jsme byli v jednom soustátí. Přesto, nebo právě proto, může být pohled na rakouskou kulturu pro Čechy mimořádně zajímavý. Protože i zde platí motto celého slánského festivalu: „Pokud porozumíme druhým, poznáme lépe i sami sebe.“

Ivo Rubík
starosta Královského města Slaného

na začátek stránky

Motto: Kultura je nositelem a výrazem našeho bytí — zrcadlem jedince a společnosti.

Jsem velmi rád, že Vám mohu, ať už osobně nebo jako zástupce firmy MCE Slaný, s. r. o., přiblížit a představit svoji vlast v rámci rakouských kulturních dní uspořádaných městem Slaný. S upřímnou radostí a zároveň naplněn určitou hrdostí si Vás dovoluji srdečně pozvat na krátkou procházku Rakouskem. Sledujte mne, abyste si jednak oživili věci známé, na druhé straně se od jižního souseda dozvěděli, poznali nebo objevili věci neznámé. Přijměte tuto nabídku a využijte četných akcí během kulturního týdne.

Žádnou jinou zemi než Česko nespojuje s Rakouskem tolik společného. Spojují nás nejen společné dějiny, centrální poloha ve středu Evropy, společná kultura a mentalita, tradice, láska k přírodě, literatuře a hudbě — tolik opěvovaný Dunaj a Vltava — spojuje nás však také technika a hospodářství a v neposlední řadě proslulé kulinářské speciality v obou zemích. Nehodí se proto nic lépe, než v rámci kulturních akcí upevnit osobní kontakty, prohloubit je či uzavřít nová přátelství.

Do budoucnosti si přeji odstranění doposud existujících předsudků a záští na obou stranách a naopak nahlížení na kulturu a techniku jako symbiózu a nositele komunikace. Spojující stavět před rozdělující — toho by měla být kultura a technika schopna — a navíc společné stavět před souběžné či dokonce protikladné.

Firma MCE Slaný a já osobně, jako tzv. „Stavitelé mostů“, se v pravém smyslu slova cítíme povolání k tomu, abychom pozitivně přispěli k dalšímu dorozumění obou národů. V tomto smyslu vyslovuji srdečný dík organizátorům a aktérům za tuto kulturní platformu setkání, s osobním cílem a přáním co nejlepšího úspěchu této akce.

Gottfried Hauzenberger
jednatel společnosti MCE Slaný, s. r. o.

na začátek stránky

vytisknout stránku

Vstup na akce v rámci Dnů rakouské kultury ve Slaném je volný, pokud není uvedeno jinak.

Vstupenky na placené pořady můžete zakoupit v předprodejní pokladně Městského kina ve Slaném od 20. března 2007 vždy od pondělí do pátku 15—20 hodin, v sobotu a v neděli 16—20 hodin. Telefon 312 522 608.

Informační brožuru s programem Dnů rakouské kultury ve Slaném si můžete stáhnout ve formátu PDF Dny rakouské kultury ve Slaném PDF ikona (566 kB).

Plakát Dnů rakouské kultury ve Slaném ve velikost A3 si můžete stáhnout ve formátu PDF Plakát A3 PDF ikona (120 kB).

Malý receptář rakouské kuchyně si můžete stáhnout ve formátu PDF
Receptář PDF ikona (200 kB).

 

Copyright © Město Slaný 2007
Editor © Ivo Horňák 2007, e-mail: rakousko@slansko.cz, hornak@meuslany.cz
Webdesign © Sunny CZ – webdesign a CMS, SunnySites CMS 2007